logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. logo_spinning
    ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า  จัดทำแผนการจรรโลงพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้วัด สำนักสงฆ์ และที่พักในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถดำรงสภาพอยู่ได้ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยพุทธในพื้นที่ ซึ่งมีวัด สำนักสงฆ์ และที่พักสงฆ์ ที่มีความต้องการทอดกฐินและผ้าป่า แต่ยังไม่มีเจ้าภาพ ทั้งนี้ ศอ.บต.ได้ร่วมกับหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ จัดเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคีเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88
     โดยในวันนี้ (18 พฤศจิกายน 2561) ที่ วัดมะปรางมัน ตำบลช้างให้ตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี นางสาวทัศนีย์  เพ็งสง นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ ศอ.บต. นำเจ้าหน้าที่ ศอ.บต.ร่วมเป็นเจ้าภาพเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88การทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมี นายเศวต  เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์ เป็นประธาน โดยมี คณะเจ้าอาวาส  พระภิกษุสงฆ์ สามเณร เจ้าหน้าที่ทหาร ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนเข้าร่วม
     อย่างไรก็ตามเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88การทอดกฐินในครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีและร่วมทำบุญกันเป็นจำนวนมาก ทั้งประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง ทั้งนี้ เพื่อนำปัจจัยไปสร้างโรงน้ำชาและพัฒนาซ่อมแซมเสนาสนะภายในวัด ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนสืบสานประเพณีการทอดกฐินของพุทธศาสนิกชนอันดีงามอีกด้วย
A- A A+