logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. logo_spinning

     วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2561) ที่ ห้องประชุมน้อมเกล้า ศอ.บต. พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประธานเปิดอบรมในเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88เพิ่มศักยภาพพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีผู้อำนวยการกอง ศอ.บต. ผู้อำนวยการกลุ่ม ศอ.บต. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การฝึกอบรม

     พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า ศอ.บต. นั้นเปรียบเสมือนเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88หลังหนึ่งที่มีองค์ประกอบหลายส่วน ทุกคนในเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ล้วนมีความสำคัญ ซึ่งส่วนที่สำคัญที่สุดของเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88หลังนี้คือรั้ว เพราะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความแข็งแรง ความปลอดภัย ความมั่นคงให้สมาชิกภายในเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 เป็นส่วนที่สร้างความประทับใจแรกแก่ผู้ที่พบเห็นและผู้ที่มาเยือนเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ของเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 ดังนั้นพนักงานรักษาความปลอดภัยจึงเปรียบเสมือนรั้วของเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ที่มีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งมีหน้าที่สร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นให้แก่คนในเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88และคนที่มาเยือน รักษาความปลอดภัยเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 ศอ.บต. โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการฝึกอบรมที่จัดเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ครั้งนี้จะทำให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงาน สร้างความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ยิ่งเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 

     สำหรับเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88เพิ่มศักยภาพพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้กำหนดเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้แก่ การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจ การตรวจตรา ลาดตระเวน การตรวจค้นและสังเกตบุคคล ยานพาหนะ อาคาร สถานที่ วัตถุต้องสงสัย การจราจร การจัดการเหตุอัคคีภัยทั้งก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ และเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ทดสอบกำลังใจ (กระโดดหอ) 

     ทั้งนี้การอบรมเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88เพิ่มศักยภาพพนักงานรักษาความปลอดภัยของ ศอ.บต. มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 75 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นแรกระหว่างวันที่วันที่ 16 - 20 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 38 คน และรุ่งที่สองระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 37 คน

A- A A+