logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. logo_spinning

    วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2561)  ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นาวาเอกจักรพงษ์  อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจไปในทิศทางของ ศอ.บต. ตามนโยบาย “ การพัฒนาไร้รอยต่อ มิติใหม่การพัฒนาชายแดนใต้” ประจำปีงบประมาณ 2562 แก่กลุ่มเครือข่ายวิทยุ ศอ.บต. 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และจังหวัดสตูล ซึ่งเป็นวิทยุหลักและวิทยุชุมชน จำนวน 18 คลื่นความถี่ โดยมี นายสมนึก ฉีดเสน ผู้อำนวยการส่วนงานวิทยุกระจายเสียง ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

    นาวาเอกจักรพงษ์  อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ศอ.บต.ได้กล่าวถึงบทบาทการดำเนินงานของศอ.บต.ในปีงบประมาณ 2562 ว่า รัฐบาลมีนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบโดย ศอ.บต.เป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ที่จะต้องเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน ซึ่งในวันนี้เครือข่ายวิทยุ ศอ.บต. คือกำลังสำคัญที่จะต้องสื่อสารให้ประชาชนทั้งในและต่างประเทศมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

    ทั้งนี้ นาวาเอกจักรพงษ์  อภิมหาธรรม ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ศอ.บต.ร่วมกับ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดำเนินงานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของประชาชน อีกทั้ง สร้างเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดนให้เติบโตอย่างเนื่อง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้มีศักยภาพรองรัเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ สร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีการพัฒนาในทุกมิติ ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี  เป็นคนเก่ง มีคุณภาพ เชื่อมต่อเยาวชนจากสถานศึกษาเข้าสู่การมีงานทำอย่างมั่นคง

    อย่างไรก็ตามเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88สร้างความเข้าใจเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มเครือข่ายวิทยุ ศอ.บต. เป็นกระบอกเสียงที่สามารถเข้าถึงประชาชนในพื้นที่รวมทั้งสร้างความเข้าใจในทุกมิติต่าง ๆ ที่รัฐบาลได้ขับเคลื่อนให้เกิดความมั่นคงในพื้นที่อีกด้วย

A- A A+