logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. logo_spinning

    ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ ซึ่งได้กำหนดแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเพื่อให้พื้นที่เกิดความสันติสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี รวมทั้งมีนโยบายพาคนกลับเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 เพื่อนำพาผู้ที่เห็นต่าง ที่คิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม กลับมาต่อสู้ สร้างความเป็นธรรมและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ไปพร้อมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกคนในพื้นที่ 

    ทั้งนี้ ศอ.บต.ในฐานะศูนย์กลางการประสานงานกับทุกภาคส่วน อีกทั้งยังได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาไร้รอยต่อ มิติใหม่การพัฒนาชายแดนใต้ เสริมการพัฒนาลดความเลื่อมล้ำในพื้นที่ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน ซึ่ง ศอ.บต. ได้ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาค 4 สน.) กำหนดให้มีการจัดอบรมเสริมสร้างความเข้าใจและแนวทางความร่วมมือของผู้ร่วมสร้างสันติสุขระดับอำเภอ เพื่อสร้างความเข้าใจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยจะเป็นการต่อยอดสู่อาชีพที่สร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัวของผู้เข้าร่วมโครงการ    และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมโครงการ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้วยการหันหน้ามาคุยกัน ทำความเข้าใจ เพื่อสร้างสันติสุขร่วมกันในพื้นที่

    โดย วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2561) ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ ศอ.บต.  พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูรรองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานมอบเช็คเงินสด เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88การสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้ร่วมสร้างสันติสุขระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรมผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมมอบเช็คและพบปะผู้เข้าร่วมเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88

    พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวส่วนหนึ่งของการพบปะว่า การมาพบปะในครั้งนี้เป็นการมาร่วมสื่อสารสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้เงินทุนถือเป็นแค่ปัจจัยส่วนหนึ่งในการต่อยอดอาชีพ แต่การสร้างความเข้าใจถือเป็นก้าวสำคัญในการเดินหน้าไปด้วยกัน จึงขอยืนยันว่าความรุ่งเรืองของแต่ละประเทศเกิดจากการอยู่ร่วมกันที่หลากหลาย ทั้งเชื้อชาติ ศาสนา แต่ที่สุดแล้วทุกคนก็คือพี่น้องกัน ทั้งนี้ทุกส่วน ทั้ง ศอ.บต. กอ.รมน. ร่วมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยทหาร เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 ในพื้นที่ต่างเป็นส่วนสำคัญในการนำทุกคนกลับมาสู่อ้อมกอดของครอบครัว    

    สำหรับกรอบการดำเนินงานโครงการพาคนกลับเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 มี 6 ขั้นตอนซึ่งประกอบด้วย  ขั้นการรณรงค์เสริมสร้างความเข้าใจ และชักชวนสมาชิกผู้ก่อการฯ เข้าร่วมโครงการ ขั้นการรับรายงานเข้าร่วมโครงการ (ขั้นการลบเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ของเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88) ขั้นการอบรมปรับความคิดความเชื่อ ขั้นการอำนวยความสะดวก และช่วยเหลือการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ขั้นการฝึกอบรมอาชีพและหาอาชีพให้ทำ ส่งเสริมรายได้ และขั้นติดตามพัฒนาสัมพันธ์ เมื่อกลับภูมิลำเนา ทั้งนี้เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ดังกล่าวถือเป็นขั้นตอนของการส่งเสริมอาชีพและรายได้ โดยมอบเช็คเงินสดจำนวน 10,000 บาท เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทุนนำไปประกอบอาชีพที่สุจริต ดูแลครอบครัว ซึ่ง ศอ.บต. พร้อมที่จะสนับสนุนให้ทุกคนมีจุดยืน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาสันติสุขกลับมาสู่พื้นที่ต่อไป

 

A- A A+