logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. logo_spinning

ผู้บริหาร ศอ.บต. ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี นำปัจจัยร่วมสมทบทุน
 
   วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2561) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานทอดกฐินสามัคคี พร้อมถวายปัจจัยเพื่อสมทบทุน ณ วัดอุไรรัตนาราม ตำบลบาเจาะ อำเภอ  บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
 
   โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มี นาวาเอก ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ค่ายจุฬาภรณ์ จังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ต่างมาร่วมกันทำบุญ  นำปัจจัยที่ประดับด้วยพุ่มกฐิน กว่า 256,000 บาท มาร่วมสมทบทุน มอบให้แก่ทางวัด เพื่อนำไปบูรณะปฎิสังขรณ์ ปูกระเบื้อง โรงธรรม โรงทาน เปลี่ยนหลังคากุฏิ และเปลี่ยนหลังคาศาลารวมใจที่ชำรุดทรุดโทรดใช้การไม่ได้ รวมถึงสิ่งที่จำเป็นที่เป็นการสืบสาน ประเพณี ตลอดจนศาสนกิจของวัด
 
   พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. เผยว่า วันนี้รู้สึกดีใจที่ได้เห็นประชาชน และพุทธศาสนิกชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่างมาร่วมกันสร้างบุญ สร้างกุศล รวมถึงช่วยกันทะนุบำรุงเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ของวัด ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88จะร่วมกันสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป
    
  อย่างไรก็ตามวัดอุไรรัตนาราม ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นวัดเล็กๆ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนชาวพุทธในพื้นที่มาอย่างยาวนาน  โดยมีพระภิกษุจำพรรษาครบไตรมาศ ซึ่งทางคณะกรรมการวัดจึงได้ร่วมกับชาวเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 และผู้ที่มีจิตศรัทธาจัดให้มีการทอดกฐินสามัคคีเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88เพื่อให้พระภิกษุที่อยู่จำพรรษาได้รับอนิสงส์ตามพระบรมพุทธานุญาต
 
 
 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ร่วมเป็นเจ้าภาพเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88การทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี  ณ วัดมะปรางมัน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
       สืบเนื่องจากการแถลงแผนนโยบายการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาค 4 ส่วนหน้า ใช้กรอเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88โยบายยุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติ 20 ปี และยึดหลักของ กอ.รมน. คือ ความมั่นคง โดยใช้หลักการมียุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน ในการดูแลพื้นที่ให้ปลอดภัย การสร้างความเข้าใจต่อประชาชน และหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนคือปัญหายาเสพติดที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ภายใน 3 เดือนแรก 
       และเพื่อให้เป็นไปตามกราบการทำงานของ กอ.รม. ภาค 4 สน. วันนี้ (วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561)  ที่ ห้องประชุมเจริญจิตต์ ศอ.บต. นายสนั่น  สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองอำนวยการและประสานงาน เพื่อความมั่งคง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประธานการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านกระบวนการบำบัดรักษาที่หายขาดจากการติดยาเสพติด(ฝึกอบรมวิชาชีพ) เพื่อให้รองรับต่อนโนบายของแม่ทัพภาคที่ 4 โดยมี ตัวแทนโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จ.ปัตตานี  ศูนย์อำนวยการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดในพื้นที่ เข้าร่วม
       สำหรับประเด็นการหารือแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านกระบวนการบำบัดรักษาที่หายขาดจากการติดยาเสพติดด้วยการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ผ่านการบำบัดยาเสพติดให้มีคุณภาพชีวิต  ที่ดีเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ครอบครัว ชุมชนและพื้นที่  โดยมีหัวข้อการหารือมีอยู่  5 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพ  ด้วยกระบวนการคัดกรองของโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งใช้เวลาในการอบรม ประเมิน และสังเกตพฤติกรรม เป็นเวลา 4 เดือน ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ฝึกอาชีพ) ด้วยการสำรวจความต้องการของตลาดด้วยการจัดตั้งทีมวิเคราะห์เพื่อพัฒนาอาชีพแต่ละบุคคล ในระดับอำเภอ จังหวัด และศอ.บต.  จัดหาเครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อฝึกอาชีพให้ผู้ที่ผ่านประประเมินจากโรงพยาบาลชุมชน และประเมิน ความต้องการของอาชีพและพื้นฐานของครอบครัวเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตัวผู้ที่ผ่านการบำบัด ประเด็นหลักสูตรการฝึกอบรมการประกอบวิชาชีพสาขาที่ตลาดต้องการ  ประเด็นการลงพื้นที่ติดตามผู้ผ่านหลักสูตร และประเด็นการนำผู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยจะใช้หลักเกณฑ์ของกรมการพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีอยู่ในพื้นที่ดูแลทั้ง 3 ประเด็นนี้
         ทั้งนี้ ข้อสรุปในการหารือในครั้งนี้ จะเสนอต่อรองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อนำเรียนต่อแม่ทัพภารที่ 4 ในแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ ศอ.บต. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านกระบวนการบำบัดรักษาที่หายขาดจากการติดยาเสพติดด้วยฝึกการอบรมวิชาชีพต่อไป            
 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. ร่วมเป็นเจ้าภาพเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88การทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี  ณ วัดมะปรางมัน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
    ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า  จัดทำแผนการจรรโลงพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้วัด สำนักสงฆ์ และที่พักในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถดำรงสภาพอยู่ได้ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยพุทธในพื้นที่ ซึ่งมีวัด สำนักสงฆ์ และที่พักสงฆ์ ที่มีความต้องการทอดกฐินและผ้าป่า แต่ยังไม่มีเจ้าภาพ ทั้งนี้ ศอ.บต.ได้ร่วมกับหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ จัดเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคีเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88
     โดยในวันนี้ (18 พฤศจิกายน 2561) ที่ วัดมะปรางมัน ตำบลช้างให้ตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี นางสาวทัศนีย์  เพ็งสง นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ ศอ.บต. นำเจ้าหน้าที่ ศอ.บต.ร่วมเป็นเจ้าภาพเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88การทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งมี นายเศวต  เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์ เป็นประธาน โดยมี คณะเจ้าอาวาส  พระภิกษุสงฆ์ สามเณร เจ้าหน้าที่ทหาร ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนเข้าร่วม
     อย่างไรก็ตามเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88การทอดกฐินในครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีและร่วมทำบุญกันเป็นจำนวนมาก ทั้งประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง ทั้งนี้ เพื่อนำปัจจัยไปสร้างโรงน้ำชาและพัฒนาซ่อมแซมเสนาสนะภายในวัด ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนสืบสานประเพณีการทอดกฐินของพุทธศาสนิกชนอันดีงามอีกด้วย

ศอ.บต. จัดอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานรักษาความปลอดภัย สร้างความรู้ ความเข้าใจ            และทักษะในการปฏิบัติงาน สร้างความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่

     วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2561) ที่ ห้องประชุมน้อมเกล้า ศอ.บต. พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประธานเปิดอบรมในเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88เพิ่มศักยภาพพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีผู้อำนวยการกอง ศอ.บต. ผู้อำนวยการกลุ่ม ศอ.บต. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การฝึกอบรม

     พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า ศอ.บต. นั้นเปรียบเสมือนเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88หลังหนึ่งที่มีองค์ประกอบหลายส่วน ทุกคนในเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ล้วนมีความสำคัญ ซึ่งส่วนที่สำคัญที่สุดของเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88หลังนี้คือรั้ว เพราะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความแข็งแรง ความปลอดภัย ความมั่นคงให้สมาชิกภายในเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 เป็นส่วนที่สร้างความประทับใจแรกแก่ผู้ที่พบเห็นและผู้ที่มาเยือนเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ของเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 ดังนั้นพนักงานรักษาความปลอดภัยจึงเปรียบเสมือนรั้วของเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ที่มีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งมีหน้าที่สร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นให้แก่คนในเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88และคนที่มาเยือน รักษาความปลอดภัยเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 ศอ.บต. โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการฝึกอบรมที่จัดเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ครั้งนี้จะทำให้มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงาน สร้างความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ยิ่งเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 

     สำหรับเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88เพิ่มศักยภาพพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้กำหนดเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้แก่ การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจ การตรวจตรา ลาดตระเวน การตรวจค้นและสังเกตบุคคล ยานพาหนะ อาคาร สถานที่ วัตถุต้องสงสัย การจราจร การจัดการเหตุอัคคีภัยทั้งก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ และเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88ทดสอบกำลังใจ (กระโดดหอ) 

     ทั้งนี้การอบรมเกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88เพิ่มศักยภาพพนักงานรักษาความปลอดภัยของ ศอ.บต. มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 75 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นแรกระหว่างวันที่วันที่ 16 - 20 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 38 คน และรุ่งที่สองระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 37 คน

เนื้อหาอื่นๆ...

A- A A+