logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. logo_spinning

สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา (สทก.)

อำนาจหน้าที่

 • -

การบังคับบัญชา

 • นายวินิจ  อมรนรชัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล การปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างภายในสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา
   

การจัดแบ่งโครงสร้างภายใน

 • ส่วนอำนวยการและประสานนโยบาย 
  • นายวันชัย  หมื่นผ่อง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นางสาวจิณห์นิภา  ทิมผกุล        ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
   • นางสาวพาตีเมาะ  อาบู     ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ลูกจ้างโครงการ)
   • นางสาวสุพิชฌาย์  สวาหลัง     ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (ลูกจ้างโครงการ)
   • นางสาวศิริพร  แสงมณี    ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ลูกจ้างโครงการ)
     
 • ส่วนส่งเสริมกีฬา
  • นายจรูญ  แก้วมุกดากุล  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นางสาวนัสรอซ  การี     ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (ลูกจ้าง ศอ.บต.)
     
 • ส่วนส่งเสริมการท่องเที่ยวและดนตรี
  •  -    ตำแหน่ง  - ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วน โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนี้
   • นายชรินทร์  บานชื่น    ตำแหน่ง ครู คศ.๒ (ช่วยราชการ ศอ.บต.)
   • นายดิลลาห์  ลาเต๊ะ    ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (พนักงานราชการ)

 

 เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 : โทร. 073-203883

*เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

A- A A+