logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. logo_spinning

กองกิจการฮัจญ์ (กฮ.)

อำนาจหน้าที่

 • มีภารกิจตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553 มาตรา 9 (11) เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาแก่คนไทย  ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
   
 

Sample image

นายนะรี คงบันนึก

ผู้อำนวยการกองกิจการฮัจญ์

 

การบังคับบัญชา

 • นายนะรี คงบันนึก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกิจการฮัจญ์ เป็นผู้บังคับบัญชา กำกับดูแล การปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างภายในกองกิจการฮัจญ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้
  • นายยะยา เจะอีซอ      ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ
  • นายสุทัศน์ ฐิติระวีวงศ์    ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
  • นายอัสมัน วันสอารี    ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  • นายสุกรี หลงยือระ      ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
  • นางลาฏีฟา มินซาร์    ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
  • นายอาสมี หะยีเจ๊ะแว    ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน
    

ลูกจ้าง ศอ.บต.

 • นางอาลีนา  มะเดะฮะ      ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • นายนภดล  มะโดง     ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
   

ลูกจ้างโครงการ

 • นายพาเดล  ยูโซะ     ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • นางสาวสารีพะห์  หะมะซอ     ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   

เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 : โทร. 073-274-715

*เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก | ใหม่ล่าสุดกับ”เกมส์ยิงปลา”ผ่านทางออนไลน์ | เกมยิงปลาบนมือถือ | วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน | สมัครเกมยิงปลาW88 ณ วันที่ 27 กรกฏาคม 2559

 

A- A A+